lördag 28 juli 2012

E ≠ mc², och Einstein var inte troende.


Både rättrogna och sekulärt sinnade individer brukar åberopa kända och/eller beundrade människor för att försöka befrämja sin ståndpunkt, och det tycker vi på bloggen är helt OK så länge alla håller sig till sanningen. Mer än "OK" är dock inte sådana skönhetstävlingar, och om man dessutom far med osanningar så förstör man inte bara deltävlingen, utan man sänker definitivt trovärdigheten i hela frälsningskampen. Det är förstås inte något som gagnar någon i längden.

Vad som är sant är ofta självklart, och ingen borde tveka om det lögnaktiga i påståenden som t.ex. "Carl Sagan dog som kristen", eller "Vi kan inte säkert veta om Michelangelo var kristen eftersom han skulle ha mördats om han kom ut som ateist".

Albert Einstein
Men i en del fall är det mer oklart hur det ligger till. Ett sådant exempel är Albert Einstein, som nästan alla påstår tillhör sitt eget läger, och Einstein själv var allt annat än lättolkad... 
Hans kommentar till schrödingerekvationen är allom bekant:

"God doesn't play with dice."

Gud spelar förstås inte tärning om han inte finns, men om man inte tror att Gud (och/eller tärningar) finns så blir ju uttalandet helt meningslöst, och eftersom Einstein var ganska smart så hade han rimligtvis inte sagt något alls om Gud och tärningar om han inte trodde på dem. Alltså var Einstein religiös!

Eller åtminstone framstår det tveklöst så om vi slutar att gräva här. Men 24:e mars 1954 skrev Einstein i ett brev till Dispentiere följande: 

"It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it." 
Einstein själv var alltså en kappvändare och en opålitlig flum-apa vars uttalanden inte kan användas för att utröna huruvida han var religiös.

Men som tur är så finns det en säker metod för att vetenskapligt och med hundraprocentig säkerhet fastställa hur det ligger till, och metoden hämtar vi från Kalaams kosmologiska gudsbevis som ser ut ungefär på följande vis: 

Premiss 1: Allt som börjar existera har en orsak.
Premiss 2: Universum började existera.
Slutsats: Universum har en orsak (Gud).

Eftersom vi vet att Gud finns så kan vi med säkerhet veta att metoden fungerar, och därför kan den användas för att bevisa andra saker än Guds existens!

Låt oss först pröva metoden på Einsteins speciella relativitetsteorin (E = mc²):

Premiss 1: Om man knuffar en gående pensionär hårt i ryggen så kommer pensionären öka hastigheten.
Premiss 2: En gående pensionär accelererad till ljusets hastighet kan knuffas hårt i ryggen.
Slutsats: En pensionär kan falla snabbare än ljusets maxfart.

E är alltså inte lika med mc² som Einstein påstod, och den informationen kan vi använda för att utreda hans tro: 

Premiss 1: Rättrogna har rätt.
Premiss 2: Einstein hade fel.
Slutsats: Einstein var inte rättroende.

Vi kristna borde alltså omedelbart sluta hävda att Einstein var troende, och vi hoppas att dessa oemotståndliga bevis kan övertyga alla tvivlare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar