torsdag 28 juni 2012

Nu får det vara slut på smygläsande av bloggen!


För drygt 24 000 månader sedan startade vi den här bloggen för att lyfta upp mänskligheten ur syndens fördärv, och inspirerade av självaste Gud så valde vi att starta vår mission i en del av världen fri från läs- och skrivkunnighet, vokaler, hållbara statsbildningar, bokbindningskunskap och annat som befrämjar spridning av ord. Men då vi inte delar Herrens förtjusning i bronsåldersherdar och sand så valde vi att fokusera vår mission till Marianergraven istället för Mellanöstern.

Eftersom vi inte ville få rykte om oss som mindre konservativa än någon annan religion så envisades vi länge med att fortsätta att blogga där trots att det gick fasligt trögt med frälsandet, och i slutet av 2011 valde vi till sist att flytta verksamheten från Guams fuktiga glesbyggd till Internet.

Det blev en hejdundrande succé om man bara räknar i upplaga; Vi gick från 0 läsare till 10000 på bara några få månader!
Vi är förstås glada över att redan nu kunna rädda så många själar från den eviga elden, men samtidigt vill vi inte att projektet ska rusa fram alltför hastigt. Vi vill dels att vår religion ska vara minst lika bakåtsträvande som våra konkurrenter, och dels vinna i slutet så som Jesus förutspår:

"Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden."
(Matt 5:5)

Därför har vi nu beslutat oss för att bromsa utvecklingen något. Först prövade vi att ta bort bloggens översättningswidget för att på det viset stoppa in inflödet av frälsningssugna som inte kan svenska, men de sluga typerna fuskade sig runt den åtgärden genom att manuellt besöka bloggen via http://translate.google.com/.

"Nej"

Så nu är widgeten tillbaka, men ett nej är ett nej. Så härmed försöker vi istället lösa problemet genom att kasta in mer proaktiva käppar i översättarnas hjul... Närmare bestämt genom att öka frekvensen av svåröversatta ord och fraser. Smaka på följande exempel:

Efter buksvågerns syskons husbondes besök ägnades dagens halva av dygnet åt att reda upp knullrufset.

Just det, så går det om ni utlänningar ska hålla på och smygläsa bloggen bakvägen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar