tisdag 17 april 2012

Källan för fred, frihet, harmoni, lycka och välstånd är Borås.


I vårt sekulära samhälle trängs religionsfriheten ofta undan medan sataniska idéer om humanism, rättvisa, mord (ofta kallat "abort"), skolplikt, rättssäkerhet, och annat sådant dekadent ofog tillåts breda ut sig ohämmat.

Därför vill vi verkligen applådera Borås tingsrätt som idag vågade stå emot det sekulära trycket och fria de fyra hjältar som försökte rädda oss från en 11-årig häxa genom att dela ut lite välbehövlig tortyr. Förutom att bränna häxan med glödgade knivar, raka av henne håret, och förvägra henne mat och sömn så har de även förhindrat smittspridning genom att hålla häxan isolerad.
Samtidigt har det sekulära Smittskyddsinstitutet inte lyft ett finger, och vi har alla de nu friade hjältarna att tacka för att häxeriet inte drabbade oss värre än vad som nu skedde.


Leve tingsrätten i Borås; Beskyddare av religionsfrihet och bekämpare av sekulärt barbari! Ni kommer för alltid att finnas i våra böner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar